Allt fler Svenskar drabbas av sjukdomen benskörhet (osteoporos). Sjukdomen innebär att skelettet blir så försvagat att frakturer inträffar även vid obetydlig påfrestning. Årligen inträffar ungefär 70 000 benbrott som en direkt följd av benskörhet. Av dessa är ca 18 000 höftfrakturer.

Svenska Osteoporossällskapet är en intresseförening som bildades 1987 för att samla erfarenheter om osteoporos, sprida information till sjukvård, allmänhet och patienter samt verka opinionsbildande. Föreningens medlemmar består framför allt av verksamma inom professioner som möter patienter med osteoporos.

Svenska Osteoprossällskapet har en mängd olika aktiviteter och utbildningar och är även representerad i International Osteopororsis Foundation (IOF). I samband med våra årsmöten har vi också föreläsningar om olika aspekter av osteoporos och benbiologi.