Svenska Osteoporossällskapet

Samla erfarenheter, sprida information samt verka opinionsbildande.

Osteoporos och fragilitetsfrakturer är en av våra stora folksjukdomarna. Sjukdomen är gravt underdiagnostiserad och underbehandlad.  Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige att få en osteoporosfraktur är 50% och för en man 25%. Antalet osteoporosfrakturer årligen överstiger 70 000. 

Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper om osteoporos och benskörhetsfrakturer samt förbättra vården för dessa patienter. Detta genom information till allmänhet och myndigheter samt utbildningsinsatser. Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.
Årlig utbildningsdag

Digital utbildningsdag samt föreningens årsmöte (för verksamhetsåret 2019)

SvOS årliga utbildningsdag samt årsmöte kommer att hållas 20 november, 2020 som ett digitalt halvdagsmöte.
LÄS MER & ANMÄLAN
Viktigt!!

Kursen Osteoporosis Essentials - Densitometry, Diagnosis and Management är inställd

DXA-certifierings kurs uppskjuten 
tillsvidare pga. pandemin
Hör gärna av dig vid frågor! (0702-281323)

Nyheter från SvOS

Problem med nyhetsbrev och utskick

Vi har haft tekniska problem med utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till utbildningar. Problemet håller på att lösas men jag ber om ursäkt i förväg om du är en av de som har fått många utskick från oss på sistone. /Märit Wallander, web-ansvarig

LÄS MER
Ny rapport om frakturkedjor från Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet är patientföreningen för osteoporos. Det är en rikstäckande organisation, med verksamhet i alla regioner, för personer med osteoporos benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Rapporten, som alltså är framtagen av osteoporosförbundet1 lyfter fram några av de regioner som på relativt kort tid har utvecklat frakturkedjor, hur […]

LÄS MER
Remiss om PSV Osteoporos

Deadline 27 november för att lämna synpunkter SKR har inom ramen för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Nationella Arbetsgruppen för Endokrinologi gett i uppdrag att utarbeta ett Personcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp för Osteoporos. Osteoporos – sekundärprevention efter frakturVårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och med hög risk för nya frakturer och […]

LÄS MER

Följ vad som händer

Genom att registrera dig för Svenska Osteoporossällskapets nyhetsbrev så får du information kring aktiviteter samt nyheter inom området.
newspaper-o