Vi delar erfarenheter, sprider information och opinionsbildar

Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper om osteoporos och benskörhetsfrakturer samt förbättra vården för dessa patienter. Detta genom information till allmänhet och myndigheter samt utbildningsinsatser. Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.

Bli medlem!

Kalender

Datum Aktivitet
14 mar-15 mar, 2024 SVOS utbildningsdagar 2024
11 apr-14 apr, 2024 WCO-IOF-ESCEO Congress
14 maj, 2024 Extern kurs: Osteoporos Grundkurs
15 maj, 2024 Extern kurs: VFA-kurs