Allmänhet Hem

Osteoporosdagen 2018

Vi vill uppmärksamma osteoporosdagen den 20 oktober och hoppas att det ordnas aktiviteter för att informera och belysa vikten av starka ben i hela landet.

Sverige uppmärksammas särskilt även internationellt. Sverige ingår i en rapport från sex EU länder framtagen av IOF ”Broken bones, broken lives” – (EU6; Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Sverige).

Rapporten visar tydligt att vi måste fortsätta och intensifiera vårt frakturförebyggande arbete.

Länk till rapporten


Inbjudan till Svenska Osteoporossällskapets Utbildningsdag 2018

Onsdagen 28 november i Uppsala

Välkommen till denna dag helt ägnad åt osteoporos och allt det förebyggande arbete som nu sker över landet. Frakturkedjor finns nu vid ett stort antal ortopedkliniker och det sker en snabb utveckling. Det pågår ett arbete med översyn av de nationella riktlinjerna kring osteoporos och frakturprevention.
Vid mötet kommer du får ta del av senaste nytt kring frakturkedjor, nya behandlingsalternativ och utvärdering av dessa samt vad mera vi kan göra för att förebygga.
Vi kommer särskilt ägna tid åt det arbete som sker med de kommande riktlinjerna, såväl de som är experter som representanter från respektive myndighet kommer delta. Men inte minst är mötet en viktig mötesplats för att förmedla och dela information.

Preliminärt program: Program för dagen
Tid:  9.30-16.00, onsdagen 28 november 2018
Plats: Robergsalen, ingång 40, Akademiska sjukhuset, Uppsala Karta
Anmälan: Klicka här för att anmäla Sista anmälningsdag 19 November!
Avgift: 150 kr, avgiften innebär också medlemskap i Svenska Osteoporossällskapet för 2017 och 2018; För den som inte önskar bli medlem är avgiften som tidigare 200 kr. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen. Kaffepauser och lunch ingår.
Medlemsavgift: För dig som inte har möjlighet att komma till mötet: 150 kr för 2017 och 2018. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.

Vid frågor kring anmälan och mötet kontakta Maria Falkdal maria.falkdal@gu.se; tel  031 342 8625

 


 

Nya priser

Vid SvOS årliga utbildningsdag, 16/11-2012, delades pris för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller relaterade ämnen under 2011-2012. Priset tilldelades Greta Snellman för hennes avhandling "Boning up on vitamin D". Priset gjordes möjligt tack vare stöd från Amgen.

 

 

SvOS delade dessutom ut ett pris (10.000 SEK) för främsta kliniska insats inom området osteoporos vid årsmötet. Dan Mellström, överläkare och professor från Göteborg, tilldelades priset för sina insatser för att främja den kliniska utvecklingen inom ämnet sedan slutet på 1980-talet. Han har bland annat startat och utvecklat en av Skandinaviens största osteoporosmottagningar och arbetat som sakkunnig för bl.a. Socialstyrelsen, SBU, och läkemedelsverket.  Priset delades ut tack vare stöd från Novartis. Priset mottas här av kollegan Hans Jutberger som nominerade pristagaren.

 

Vid SvOS årsmöte valdes Eva Ribom-Bornefalk, överläkare vid medicinkliniken i Halmstad, till ny styrelseledamot och befintliga styrelsen samt ordföranden fick fortsatt förtroende ytterligare ett år.

 

Tidigare aktiviteter

Utbildningsdag och årsmöte

I anslutning till densitometrikursen höll SvOS 16/11 den årliga utbildningsdagen och föreningens årsmöte på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Se det uppdaterade programmet här.

Svenska osteoporossällskapet gav en certifieringskurs i bendensitometri i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) i Uppsala den 14-15 november 2012. Kursen avslutades med examensskrivning. Kursen blev fulltecknad med över 80 deltagare. Kursledare var Andreas Kindmark och Hans Mallmin.

Läs mer om kursen här!

Uppskattad osteoporoskurs

I september 2012 anordnade sällskapet i samarbete med Amgen och GSK kursen "Osteoporos - det du behöver veta och lite till", med Andreas Kindmark och undertecknad som kursledare. Kursen blev översökt och fick mycket goda omdömen. Tack vare det fortsatt stora intresset planerar vi att ge kursen igen nästa år, då vi hoppas kunna erbjuda bl.a. alla som inte kom in på kursen i år en ny chans.  Stort tack till alla er som medverkade och gjorde kursen till en framgång.

Mattias Lorentzon

Presentation av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer

Socialstyrelsens slutgiltiga nationella riktlinjer om osteoporos presenterades för första gången i Stockholm 22/5 2012 av Svenska Osteoporossällskapet tillsammans med inbjudna representanter från Socialstyrelsen. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna är nu i full gång.

Mattias Lorentzon

Svenska Osteoporossällskapet

Uppskattad osteoporoskurs

I november 2011 anordnade sällskapet i samarbete med Amgen och GSK kursen "Osteoporos - det du behöver veta och lite till", med Andreas Kindmark som kursledare. Kursen blev översökt och fick höga utvärderingspoäng i kursutvärderingen. Tack vare det stora intresset planerar vi att ge kursen igen nästa år, då vi hoppas kunna erbjuda bl.a. alla som inte kom in på kursen i år en ny chans.  Stort tack till alla er som medverkade och gjorde kursen till en framgång.

Mattias Lorentzon