Benfonden

Benfonden avvecklas!

På grund av att de administrativa kostnaderna att driva stiftelsen Benfonden har blev alldeles för höga i förhållande till avkastningen  beslutade Benfondens styrelse i april att avveckla fonden.

De medel som fanns kvar i fonden fördes över till Svenska Osteoporossällskapet och Svenska Osteoporossällskapet kommer att dela ut anslag i Benfondens anda och med erkännande till dem som donerat pengar.

Svenska Osteoporossällskapet kommer nu och framöver att ta emot gåvor och donationer och dela ut dessa i samband med Osteoporossällskapets utbildningsdag och årsmöte, detta året den 6:e oktober.

Om ni vill ge en gåva eller donation för att främja forskning om skelettet och osteoporos kan ni ge gåvan till Svenska Osteoporossällskapet. Sällskapets kontonumret är Pg 419 1556-2. Vi behöver då veta från vem gåvan kommer för att kunna ange det vid anslagsutdelningen, och kommer också att skicka ett tackbrev till den som gett gåvan.

Andreas Kindmark

Ordförande i Svenska Osteoporossällskapet och tidigare ledamot i Benfondens styrelse.