Kurs i Bendensitometri

Svenska Osteoporossällskapet har glädjen att inbjuda till

Bendensitometri kurs 14-15/11 2012, Akademiska Sjukhuset, Uppsala,

Med möjlighet till examinering till

Certified Clinical Densitometrist och Certified Clinical Technician

Arrangemanget sker i samarbete med International Society for Clinical Densitometry, ISCD, www.iscd.org

Bakgrund: Kunskapen om osteoporos har de senaste 20 åren expanderat enormt. Från att endast kunnat notera den explosionsartade ökningen av osteoporosrelaterad frakturer finns nu goda möjligheter förebygga frakturer. Diagnosen osteoporos sker oftast med bentäthetsmätning som också används för att utvärdera effekten av behandling. Korrekt använd ger tekniken värdefull information och pålitliga data. Kostnadseffektiviteten vid behandling av osteoporos är beroende av att den diagnostiska verksamheten bedrivs med hög professionalism. Idag finns ingen formell utbildning inom området bendensitometri vare sig för de som utför undersökningarna (Clinical Technicians) eller tolkarna (Clinical Densitometrist). Flera stater i USA kräver att bentäthetsverksamhet sköts av ISCD-certifierad personal.

Svenska Osteoporossällskapet, SvOS, vill verka för hög kompetensnivå och skapa en enhetlig nationell standard för svensk bendensitometri. SvOS höll en certifieringskurs på svenska för DXA-assistenter och DXA-tolkare 2008, och ämnar nu hålla ytterligare en kurs 2012. Kursen är ett samarbetsprojekt med den internationella bentäthetsorganisationen, ISCD. Kurserna följs av en särskild examination under 60 minuter i form av multiple choice frågor.

Genomgången kurs verifieras med Kursintyg, Godkänt kunskapsprov ger ackreditering med diplom för läkare till Certified Clinical Densitometrist, CCD och för sjuksköterskor/DXA-personal till Clinical Densitometry Technologist, CDT

Se kursschemat här

Tider:
CCD- och CCT-Kurs:
Onsdag 14 nov, 2012 kl 0800-1730
Torsdag 15 nov, 2012 kl 0800-1200

CCD- och CCT-Examination:
Torsdag 15 nov, 2012 kl 1300-1400

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Sjukhuset ligger cirka fem minuters gångvåg från Centralstation och Busstationen med Arlandabussarna

Anmälan sker via SvOS hemsida

Kursavgift innefattar omfattande kompendium(svensk översättning) som utskickas några veckor innan kursen, samt kaffe och luncher.
Kursavgift, 4500 kr, senast 1 oktober, 2012. Efter 1 oktober är avgiften 6000 kr.

Examinationsavgift: 500 kr
Examinationsavgiften inbetalas till plusgiro: märk talongen med CCD (för den som väljer DXA-tolkare) alt CCT (för de som väljer DXA-assistenter) för ISCD-examination.

Garanterad kursplats först efter erhållen betalning, som görs på PG 419 15 56 -2

Kursen startas med gemensamma föreläsningar för hela kursen: Bentäthet - basal vetenskap och principer för mätapparaturteknik, röntgenvetenskap, strålskydd och kvalitetssäkring. Därefter delas kursen upp för DXA-assistenter och DXA-tolkare för resterande kursen.

Lärare: Prof Hans Mallmin, CCD, CDT, Doc Andreas Kindmark, CCD, Sjuksköterska Ann-Charlott Adolfsson, CCT, Prof Östen Ljunggren, Överläkare Ewa Waern.