Litteratur

Avhandlingar

Boning up on Vitamin D: Observational Studies on Bone and Health

Greta Snellman

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Uppsala universitet

Klicka här för att ladda ner via Uppsala universitet

The role of physical activity on bone density and bone geometry in men

Martin Nilsson
Institute of Medicine, Department of Internal Medicine
Centre for Bone and Arthritis Research, Vita stråket 11,bv
Sahlgrenska University Hospital

Klicka här för att ladda ner via Göteborgs Universitet >>
Health-related quality of life in postmenopausal women with osteooporotic fractures

Inger Hallberg
Linköping University medical dissertations,
Institution Institutionen för medicin och hälsa

Klicka här för att ladda ner via Linköping Universitet >>

Injectable calcium sulphahte and calcium phosphate bone substitutes

Malin Nilsson
From the Department of Orthopaedics,
Lund University Hospital, Lund, Sweden

Ladda ner >>

 


Artiklar
Att förebygga och minska konsekvenserna av osteoporos.
Grahn Kronhed AC, Jarnlo GB. Att förebygga och minska konsekvenserna av osteoporos. Forskning pågår. Fysioterapi 2009:5:38-47. Går att ladda ner i PDF-format på sjukgymnastförbundets hemsida via länken nedan.

Länk till Sjukgymnastförbundets hemsida >>
Effect of training on health-related quality of life, pain and falls in osteoporotic women.
Grahn Kronhed AC, Hallberg I, Ödkvist L, Möller M.
Advances in Physiotherapy 2009: 11(3): 154-65.
Länk till informahealthcare >>