Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Osteoporossällskapet!
Medlemsavgiften är för närvarande 150:-/person och år.

Anmälan om medlemsskap sker i formuläret nedan och medlemsskapet blir aktivt då du betalat in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.

Frågor som rör Svenska Osteoporossällskapet besvaras av Marika Hell på tel: 040-332428 alt marika.hell@med.lu.se.

Bli Medlem i SvOS

Klicka här för att gå till sidan för medlemsregistrering!

SvOS Medlemsarea

I medlemsarea får du tillgång till information och extramaterial i form av filmer.

Klicka här för att komma till Medlemsarean!