Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Osteoporossällskapet!

Medlemsavgiften är för närvarande 150:-/person och år.

Betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 419 15 56 -2 och ange ditt namn, efter att du registrerat dig via länken nedan.

Notera att du bara kan registrera dig en gång. För förlängning av medlemsskapet nästkommande år räcker det att betala in medlemsavgiften.

Frågor som rör Svenska Osteoporossällskapet besvaras av Marika Hell på tel: 040-332428.

Klicka här för att gå till sidan för medlemsregistrering!

 

SvOS Medlemsarea

I medlemsarea får du tillgång till information och extramaterial i form av filmer.

Klicka här för att komma till Medlemsarean!