Patientföreningen

rop_logo

Osteoporosförbundet

Välkommen att bli medlem hos oss!

Som medlem i Osteoporosförbundet får du information om osteoporos.

I vår tidning OsteoporosNytt, som utkommer med 4 nummer per år, kan du läsa om de senaste forskningsrönen samtidigt som du som medlem stöder vårt arbete med att öka kunskaperna om osteoporos.

Vidare har du möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas genom våra osteoporosföreningar.

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår som du sätter in på plusgiro 713489-3 och du kan betala via Internet. Uppge namn och gatuadress samt telefonnummer och gärna e-postadress.

Vill du få ett inbetalningskort kan du kontakta vårt kansli på telefon 08-121 463 93
OsteoporosNytt distribueras till medlemmar, vårdcentraler, osteoporosenheter, hälso- och sjukvårdsansvariga myndigheter, politiker och andra beslutsfattare m.fl.

Kontakta oss så kan Du få Osteoporosförbundets informationsbroschyrer som

BLI MEDLEM

”HÅLL IHOP”

OSTEOPOROS/BENSKÖRHET En dold folksjukdom
Osteoporosförbundet fokuserar enbart på den kroniska folksjukdomen osteoporos.

——————————————————————–

Osteoporosförbundet
https://www.osteoporos.org/
Lilla Nygatan 14 (besöksadress)
Box 2344
103 18 Stockholm

Tel. 08-121 463 93
Org.nr. 80 24 06-44 15