Styrelsen

Kristina Åkesson, Malmö, ordförande

Professor och överläkare i ortopedi vid Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde ortopedi samt Centrum för Osteoporos och frakturprevention.

Presentation:
Mångårig klinisk verksamhet och utvecklat osteoporosmottagningen vid Skånes universitetessjukhus. Forskar framförallt kring kliniska, metabola och genetiska riskfaktorer för osteoporos och fraktur hos kvinnor. Har deltagit i arbetet att ta fram olika nationella och regionala riktlinjer. Internationellt ordförande i frakturgruppen inom International Osteoprosis Foundation och bidragit till utvecklingen av standardisering för frakturkejdor i projektet ”Capture the Fracture”, ett projekt som sätter frakturkedjor på kartan.

Kontakt:
e-post: kristina.akesson@med.lu.se

Ingrid Bergström, Stockholm, kassör

 

Anna Ramnemark, Umeå, sekreterare

Med dr i geriatrik, specialistläkare vid Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus samt enhetschef vid staben för Forskning och utbildning, Västerbottens läns landsting.
Nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Norr (samverkan mellan Vetenskapsrådet och norra Sveriges sjukvårdsregion).

Presentation
Kliniskt verksam och ansvarig för klinikens osteoporosmottagning. Mångårigt ansvarig för vårdprogram och terapirekommendationer samt tidigare ordförande för Expertråd Osteoporos, Västerbottens läns landsting. Min forskning handlar om fall, frakturer och osteoporos hos riskgrupper som stroke och ryggmärgsskadade samt D-vitamin hos ursprungssvenskar och invandrare. Chef för Kliniskt Forskningscentrum, Umeå där vi bedriver benmetabol forskning på ytterligare andra riskgrupper.

Sigridur Björnsdottir, Stockholm

Biträdande överläkare, Med dr.
Kliniken för Endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Presentation:
Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen Karolinska Solna. Min kliniska forskning inom osteoporos har huvudsakligt fokus på patienter med benmetabola sjukdomar. Deltagit i SVOS riktlinjearbete om osteoporos och D vitamin brist.

Kontakt:
e-post: sigridur.bjornsdottir@svos.se

Ann-Charlotte Grahn-Kronhed, Linköping

Sjukgymnast, Med Dr Vadstena Vårdcentral

Presentation:
Har tidigare arbetat med ett primärvårdsbaserat program för att förebygga osteoporos, fall och frakturer i befolkningen. Nuvarande forskningsområde gäller fysisk aktivitet/träning som behandling vid osteoporos med syfte att förbättra livskvalitet och minska antalet fall och frakturer hos äldre.

Kontakt:
e-post: lotta.grahn-kronhed@svos.se

Andreas Kindmark, Uppsala

Läkare, docent
Endokrinologi, Specialmedicin
Akademiska Sjukhuset
Uppsala

Presentation:
Jag är kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Min forskning rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Kontakt:
e-post: andreas.kindmark@svos.se

Mattias Lorentzon, Göteborg

Professor och överläkare i geriatrik vid Göteborgs Universitet och Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Presentation:
Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver främst klinisk forskning inom osteoporos och frakturrisk. Har tidigare varit ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen och för Svenska Osteoporossällskapet samt arbetat många år med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Kontakt:
e-post: mattias.lorentzon@svos.se

Katrin Rimsby, Stockholm

Helena Salminen, Stockholm

Helena Salminen är docent i allmänmedicin och anställd som lektor på Karolinska Institutet.

Presentation:
Hennes forskning kring osteoporos och frakturrisk i primärvården omfattar studier av samband mellan fallrisk, muskelstyrka, balans och smärta.

Kontakt:
e-post: helena.salminen@svos.se