Vårdpersonal Hem

Osteoporosdagen 2018

Vi vill uppmärksamma osteoporosdagen den 20 oktober och hoppas att det ordnas aktiviteter för att informera och belysa vikten av starka ben i hela landet.

Sverige uppmärksammas särskilt även internationellt. Sverige ingår i en rapport från sex EU länder framtagen av IOF ”Broken bones, broken lives” – (EU6; Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Sverige).

Rapporten visar tydligt att vi måste fortsätta och intensifiera vårt frakturförebyggande arbete.

Länk till rapporten


Inbjudan till Svenska Osteoporossällskapets Utbildningsdag 2018

Onsdagen 28, november i Uppsala

Välkommen till denna dag helt ägnad åt osteoporos och allt det förebyggande arbete som nu sker över landet. Frakturkedjor finns nu vid ett stort antal ortopedkliniker och det sker en snabb utveckling. Det pågår ett arbete med översyn av de nationella riktlinjerna kring osteoporos och frakturprevention.
Vid mötet kommer du får ta del av senaste nytt kring frakturkedjor, nya behandlingsalternativ och utvärdering av dessa samt vad mera vi kan göra för att förebygga.
Vi kommer särskilt ägna tid åt det arbete som sker med de kommande riktlinjerna, såväl de som är experter som representanter från respektive myndighet kommer delta. Men inte minst är mötet en viktig mötesplats för att förmedla och dela information.

Preliminärt program: Program för dagen
Tid:  9.30-16.00, onsdagen 28 november 2018
Plats: Robergsalen, ingång 40, Akademiska sjukhuset, Uppsala Karta
Anmälan: Klicka här för att anmäla Sista anmälningsdag 19 November!
Avgift: 150 kr, avgiften innebär också medlemskap i Svenska Osteoporossällskapet för 2017 och 2018; För den som inte önskar bli medlem är avgiften som tidigare 200 kr. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.
Kaffepauser och lunch ingår.
Medlemsavgift: För dig som inte har möjlighet att komma till mötet: 150 kr för 2017 och 2018. Betala in till Plusgirokonto 419 15 56 -2. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen

Vid frågor kring anmälan och mötet kontakta Maria Falkdal maria.falkdal@gu.se; tel  031 342 8625

http://dev.svos.se/site/nyheter/nominera-till-svenska-osteoporossallskapets-pris-for-basta-vetenskapliga-avhandling-2018-senast-5-11/

 


 

Kurs i bentäthetsmätning 14-15/3 2018 i Uppsala

Svenska Osteoporossällskapet ger i samarbete med The International Society for Clinical
Densitometry en kurs i bentähetsmätning.
Tid: kl. 8.00 den 14:e mars till kl. 14.45 den 15:e mars, 2018
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Anmälan görs till Maria.Falkdal@gu.se. Kursavgiften är 4500 kr, som inkluderar kursmaterial, fika och luncher, betalas in till Svenska Osteoporossällskapets plusgirokonto 419 15 56 -2. Ange namn, arbetsplats och CBDT eller CCD. Kursplats garanteras när betalningen kommit Svenska Osteoporossällskapet till handa.

Länk till mer info om kursen

Länk till kursschema

 

Utlysning SvOS pris för främsta kliniska insats

Svenska Osteoporossällskapet har privilegiet att tillsammans med Lilly dela ut ett pris om 20.000 SEK för främsta kliniska insats inom området osteoporos. Sista dag för nominering är 1/12.

Länk till utlysning och information om nomineringsförfarande

 

SvOS-kurs i bendensiometri 14-15/3 2018

Svenska Osteoporossällskapet har glädjen att inbjuda till Bendensitometri-kurs 14-15/3 2018, Akademiska Sjukhuset, Uppsala med möjlighet till examinering till Certified Clinical Densitometrist och Certified Clinical Technician.
Arrangemanget sker i samarbete med International Society for Clinical Densitometry, ISCD, www.iscd.org

Anmälan sker via e-post till Maria Falkdal <maria.falkdal@gu.se>

 

Utlysning SvOS pris för främsta avhandling

SvOS har glädjen att tillsammans med Amgen dela ut pris om 50.000 SEK för främsta vetenskapliga avhandling inom osteoporos, benbiologi eller relaterade ämnen som försvarats under 2016-2017.

Länk till utlysning och ansökningshandlingar

 

SvOS Utbildningsdag med årsmöte 20/10

I år sker SvOs utbildningsdag och årsmöte i Stockholm 20/10 kl 9.30-16.30  Rolf Luft auditorium på Karolinska Solna. Det går fortfarande att anmäla sig. Då sista anmälningsdag är passerad (2017-10-11) kan vi inte längre garantera de som anmäler sig nu lunch och fika.

Länk till program

Länk till anmälan

Länk till dagordning för årsmötet

 

Ny bok på svenska om osteoporos

Märit Wallander har skrivit en ny bok på svenska med titeln "Osteoporos och frakturrisk".

Länk till information om boken hos förlaget

 

Osteoporos - Det du behöver veta och lite till!  11-12 oktober 2017

Svenska Osteoporossällskapet ger för 8:e året i rad en osteoporoskurs som konsekvent fått höga utvärderingsbetyg och uppskattats av deltagarna. Där får Du möjlighet att på ett interaktivt sätt lära Dig det senaste om diagnostik och behandling så att Du självständigt kan handlägga patienter med osteoporos och hög frakturrisk. Kursen riktar sig till specialister samt ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning inom
specialiteterna endokrinologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik, ortopedi och reumatologi. Kursen är Lipus-certifierad.

Länk till mer information om kursen

Länk till anmälningsblankett/svarskort

 

Fragility Fracture Network (FFN) Kongress i Malmö 21-26 auguisti 2017

Fragility Fracture Network (FFN) håller sin årliga kongress i Malmö i år.

Länk till mer information

 

Nya FYSS 2017

Nya FYSS 2017 kan nu beställas via Läkartidningen förlag AB, lakartidningen.se/bocker ,
läs mer i bifogad flyer. Förebyggande av osteoporos ingår i del I och behandling av osteoporos ingår i del II.

Länk till mer information

 

Utdelning av Svenska Osteoporossällskapets priser 2016

Svenska Osteoporossällskapet delade ut sina priser på årsmötet som hölls i Stockholm i samband med Läkartidningens symposium om Osteoporos 9/11.

priser-svos-2016
Från vänster Mats Palmér (främsta kliniska insats), Björn Rosengren (orf SvOS) och Bojan Tubic (främsta avhandling). Mehrsa Kherad (främsta avhandling) saknas på bilden.

Priset för främsta kliniska insats om 20 000 kr delas ut tillsammans med Lilly och gick till Mats Palmér, osteoporosmottagningen KI Huddinge, som genom sitt engagerade kliniska arbete med osteoporos under 30 år har varit både drivande och delaktig till utvecklingen av området, vården av de drabbade och inte minst till utbildning av flera generationers kliniker.

Priset för främsta avhandling om 20 000 kr delas ut tillsammans med Amgen och delades mellan Mehrsa Kherad Lunds universitet och Bojan Tubic Sahlgrenska akademin för avhandlingarna “The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men” respektive “Bone and fat tissue in children and adolescents: studies with focus on osteocalcin”.

 

Svenska Osteoporossällskapets årsmöte  9 november 2016 i Stockholm

Föreningen inbjuder medlemmar till årsmöte den 9 november 2016 i 7A:s lokaler på  Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm kl 10-12. Efter lunch ordnar föreningen tillsammans med läkartidningen ett symposium om osteoporos, vg se nedan. Särskild anmälan liksom avgift krävs för att delta i  det efterföljande symposiet, vg se nedan.

Länk till dagordning för årsmötet

 

Symposium om Osteoporos i samband med SvOS årsmöte 9 november 2016 i Stockholm

Svenska osteoporossällskapet ordnar tillsammans med Läkartidningen ett symposium om Osteoporos den 9 november  som  belyser nationella riktlinjer, utredning och diagnostik, sekundär osteoporos, läkemedelsbehandling, frakturbehandling, systematiskt arbete för att förebygga refraktur samt fallprevention. Symposiet kommer särskilt att belysa de senaste årens starka utveckling och var vi står idag.

Anmälan och betalning (till kraftigt rabatterat pris för SvOS medlemmar) sker via läkartidningen.

Länk till information och anmälan

Före  symposiet håller sällskapet årsmöte.

 

Svenska Osteoporossällskapets priser 2016

Nominera till Svenska Osteoporossällskapets priser - senast 27/10.
I år har sällskapet glädjen att kunna dela ut priser (20.000 kr vardera) för bästa vetenskapliga avhandling och för främsta kliniska insats. Länk till mer information

 

CORS (Clinical Osteoporosis Research School)

Clinical Osteoporosis Research School (CORS) anordnar forskningskurser och möten för forskarstuderande inom ämnet osteoporos. För att bli medlem och att delta i aktiviteterna krävs att man är registrerad doktorand vid ett svenskt universitet och aktiv inom osteoporos eller närliggande områden.

 

Karolinska Workshop on Metabolic Bone Diseases 22-21 oktober 2016

Astrid Lindgrens barnsjukhusl, Skandiasalen, Stockholm
Program och anmälningsblankett

 

Osteoporos - Det du behöver veta och lite till!  12-13 oktober 2016

Svenska Osteoporossällskapet ger för 7:e året i rad en osteoporoskurs som konsekvent fått höga utvärderingsbetyg och uppskattats av deltagarna. Där får Du möjlighet att på ett interaktivt sätt lära Dig det senaste om diagnostik och behandling så att Du självständigt kan handlägga patienter med osteoporos och hög frakturrisk. Kursen riktar sig till specialister samt ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning inom
specialiteterna endokrinologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik, ortopedi och reumatologi.

Årets kurs är fulltecknad.

 

Svenska osteoporossällskapet publicerar ett nationellt vårdprogram om osteoporos

Svenska Osteoporossällskapets kliniska expertgrupp har sammanställt ett kortfattat vårdprogram med syfte att erbjuda ett kostnadsfritt kunskapsstöd till vårdprofessionen för att förbättra osteoporosvården och reducera frakturincidensen i Sverige.
Tryck här för att hämta vårdprogrammet

 

Socialstyrelsen skärper riktlinje om osteoporos

I december 2014 skärpte Socialstyrelsen riktlinjen om osteoporos. Sjukvården missar patienter med benskörhetsfrakturer. Frakturkedjor behöver införas vid sjukhusen så att äldre patienter med osteoporosfrakturer utreds och behandlas. VG se artikel i Läkartidningen.

 

Nu finns bild- och undervisningsmaterial om frakturkedjor tillgängligt

Svenska Osteoporossällskapet har tillsammans med Riksföreningen Osteoporotiker (ROP), International Osteoporosis Foundation (IOF), och Lilly tagit fram bild- och undervisningsmaterial om frakturkedjor för att underlätta införande av frakturkedjor i vården. Materialet är anpassat för olika specialiteter i frakturkedjan, för frakturkedjekoordinatorn och för sjukvårdshuvudmännen. Här kan du ladda ner det kostnadsfria materialet.

 

Svenska Osteoporossällskapet ger uppskattad osteoporosutbildning.

Svenska Osteoporossällskapet ger för 6:e året i rad en osteoporoskurs som konsekvent fått höga utvärderingsbetyg och uppskattats av deltagarna. Där får Du möjlighet att på ett interaktivt sätt lära Dig det senaste om diagnostik och behandling så att Du självständigt kan handlägga patienter med osteoporos och hög frakturrisk.                               Osteoporos - det du behöver veta och lite till!  Utredning och behandling av en folksjukdom, 16-17 september 2015. Läs här för mer information och anmälan.

 

SVOS årsmöte och utbildningsdag 14 november, Stockholm

Årmötet 14/11 2014

Årliga utbildningsdagen och årsmötet blev mycket välbesökta när de hölls 14/11 i Stockholm. Vi i styrelsen vill tacka alla föreläsarna och deltagarna för en mycket givande dag. Behovet av frakturkedjor och fungerande sekundärprevention diskuterades och debatterades intensivt.

Priutdelning

Vid utbildningsdagen delades pris om 20.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller relaterade ämnen under 2013-2014.

Pris för bästa avhandling 2014 till Katarina Lindahl

Pris för bästa avhandling 2014 till Katarina Lindahl

Priset tilldelades Katarina Lindahl för hennes avhandling " Osteogenesis Imperfecta : Genetic and Therapeutic Studies". Priset gjordes  möjligt tack vare stöd från Amgen, som här representeras av Karin Nilsson.

 

 

 

 

SvOS delade dessutom ut ett pris 20.000 kr för främsta kliniska insats inom området osteoporos vid årsmötet. Ingrid Bergström, biträdande överläkare och docent från Stockholm, tilldelades priset för sina insatser rörande träning hos patienter med osteoporos och kotfraktur.

Pris för främsta kliniska insats 2014 till Ingrid Bergström

Pris för främsta kliniska insats 2014 till Ingrid Bergström

Ingrid har lagt ner stort arbete och engagemang på utbildning av sjukgymnaster gällande lämplig träning och övningar för dessa patienter. Priset delas ut med stöd av Lilly AB (representeras av Johan Andersson) och mottas här av Ingrids kollega Ninni Qvist.

 

 

Vid SvOS årsmöte välkomnades Björn Rosengren (Malmö) och Anna Ramnemark (Umeå) till styrelsen.

Mattias Lorentzon

Ordförande

 

Nya rekommendationer för D-vitamindiagnostik och behandling

Nu är Svenska osteoporossällskapets kliniska rekommendationer för diagnostik och behandling vid D-vitaminbrist publicerade i Läkartidningen. Läs rapporten här.

 

Ny rapport om svensk osteoporosvård

Uppdragsforskningsföretaget Quantify Research har i rapporten Svensk Osteoporosvård gjort en nationell och regional kartläggning av den svenska osteoporosvården. Rapporten beskriver regionala skillnader i tillgång till vård och det pågående arbetet med införande av de nationella riktlinjerna. Den är en informativ sammanställning och riktas till både vårdgivare, allmänhet och beslutsfattare.

Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Quantify Research, och har fått finansiellt stöd av MSD.

Ladda ned rapporten här. Bilaga II och bilaga III.