Webbföreläsningar fredag den 2 oktober, kl 12:10 – 12:50

Datum/Tid
Datum - 2/10, 2020
12:10 - 12:50


OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar:

Webinar 1:

Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur

Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus
Moderator: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin, med. dr vid osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Webinar 2:

Planerad sekventiell behandling av osteoporos

Datum och tid: Onsdag 7 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Mattias Lorentzon, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal
Moderator: Andreas Kindmark, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Plats: livesänd webbföreläsning, länk distribueras till anmälda innan mötet

Målgrupp: Specialistläkare och sjuksköterskor inom endokrinologi, geriatrik och ortopedi med intresse av behandling och omhändertagande av patienter med osteoporos.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen såvida inte representant deltar på plats. UCB bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Vänligen anmäl dig till föreläsningen via följande registreringslänk: https://cloud.amgenmail.eu/ev-launch

Efter din registrering kommer du att få ett svarsmejl innehållande en webblänk till själva föreläsningen. För att delta krävs inget annat än en stabil internetuppkoppling och en dator med högtalare.

Hälso- och sjukvårdspersonal som är anställda vid offentliga institutioner bör få godkännande från sin Verksamhetschef för att delta i webbinar