Johannes Norberg

Specialist i geriatrik och palliativ medicin. Ansvarig för osteoporoskapitlet i terapirekommendationer samt projektledare för frakturkedja i Region Västerbotten. Varit delaktig i framtagandet av vårdförlopp osteoporos med SKR samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för läkemedel vid osteoporos.