Nyheter

Problem med nyhetsbrev och utskick

Vi har haft tekniska problem med utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till utbildningar. Problemet håller på att lösas men jag ber om ursäkt i förväg om du är en av de som har fått många utskick från oss på sistone. /Märit Wallander, web-ansvarig

LÄS MER
Ny rapport om frakturkedjor från Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet är patientföreningen för osteoporos. Det är en rikstäckande organisation, med verksamhet i alla regioner, för personer med osteoporos benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Rapporten, som alltså är framtagen av osteoporosförbundet1 lyfter fram några av de regioner som på relativt kort tid har utvecklat frakturkedjor, hur […]

LÄS MER
Remiss om PSV Osteoporos

Deadline 27 november för att lämna synpunkter SKR har inom ramen för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Nationella Arbetsgruppen för Endokrinologi gett i uppdrag att utarbeta ett Personcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp för Osteoporos. Osteoporos – sekundärprevention efter frakturVårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och med hög risk för nya frakturer och […]

LÄS MER
INBJUDAN till webbföreläsningar fredag den 2 och onsdag den 7 oktober, kl 12:10 – 12:50

OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar: Webinar 1: Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50 Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Moderator: Märit Wallander, specialist i […]

LÄS MER
Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning […]

LÄS MER