Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning med DXA inklusive kothöjdsanalys (prioritet 2) och behandling med antiresorptiva läkemedel (prioritet 2).

Riktlinjerna finns i sin helhet här

Läkemedelsverket presenterade i april en ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfraktur. Läkemedelsverket lyfter bl.a. fram att behandlingsrekommendationen (med i första hand antiresorptiva läkemedel) är mycket stark för patienter med kot- och höftfrakur.

Riktlinjerna finns i sin helhet här