Styrelsen

Kristina Åkesson, Malmö, ordförande

Professor och överläkare i ortopedi vid Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde ortopedi samt Centrum för Osteoporos och frakturprevention.

Presentation:
Mångårig klinisk verksamhet och utvecklat osteoporosmottagningen vid Skånes universitetssjukhus. Forskar framförallt kring kliniska, metabola och genetiska riskfaktorer för osteoporos och fraktur hos kvinnor. Har deltagit i arbetet att ta fram olika nationella och regionala riktlinjer. Internationellt ordförande i frakturgruppen inom International Osteoprosis Foundation och bidragit till utvecklingen av standardisering för frakturkejdor i projektet ”Capture the Fracture”, ett projekt som sätter frakturkedjor på kartan.

Kontakt:
e-post: kristina.akesson@med.lu.se

Ingrid Bergström, Stockholm, kassör

Överläkare, Med dr. Docent. Osteoporosmottagningen. Tema inflammation och Infektion Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Presentation
Jag är kliniskt verksam vid Osteoporosmottagningen med patientmöten och med DXA tolkningar. Min forskning har haft ett huvudsakligt fokus på hormoner och belastnings effekter på olika benparmetrar. Vår forskargrupp har också studerat D-vitaminbristens följd och D-vitaminbehandling effekt på muskel, ben och smärta hos invandrarkvinnor. Det vi nu fokuserar på är musklernas betydelse för bentätheten och för andra benparametrar.

Anna Ramnemark, Umeå, sekreterare

Med dr i geriatrik, specialistläkare vid Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus samt enhetschef vid staben för Forskning och utbildning, Västerbottens läns landsting.
Nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Norr (samverkan mellan Vetenskapsrådet och norra Sveriges sjukvårdsregion).

Presentation
Kliniskt verksam och ansvarig för klinikens osteoporosmottagning. Mångårigt ansvarig för vårdprogram och terapirekommendationer samt tidigare ordförande för Expertråd Osteoporos, Västerbottens läns landsting. Min forskning handlar om fall, frakturer och osteoporos hos riskgrupper som stroke och ryggmärgsskadade samt D-vitamin hos ursprungssvenskar och invandrare. Chef för Kliniskt Forskningscentrum, Umeå där vi bedriver benmetabol forskning på ytterligare andra riskgrupper.

Sigridur Björnsdottir, Stockholm

Överläkare, Med dr.
Kliniken för Endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Presentation:
Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen Karolinska Solna. Min kliniska forskning inom osteoporos har huvudsakligt fokus på patienter med benmetabola sjukdomar. Deltagit i SVOS riktlinjearbete om osteoporos och D vitamin brist.

Kontakt:
e-post: sigridur.bjornsdottir@sll.se

Andreas Kindmark, Uppsala

Läkare, docent
Endokrinologi, Akademiska Sjukhuset
Uppsala

Presentation:
Jag är kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Min forskning rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Kontakt:
e-post: andreas.kindmark@svos.se

Mattias Lorentzon, Göteborg

Professor och överläkare i geriatrik vid Göteborgs Universitet och Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Presentation:
Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver främst klinisk forskning inom osteoporos och frakturrisk. Har tidigare varit ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen och för Svenska Osteoporossällskapet samt arbetat många år med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Kontakt:
e-post: mattias.lorentzon@svos.se

Katrin Rimsby, Stockholm

Presentation:
Jag är kliniskt verksam vid och ansvarig för osteoporosmottagningen och dess frakturkedja på Norrtälje Sjukhus.

Kontakt:
e-post: katrin.rimsby@tiohundra.se

Märit Wallander, Stockholm

Medicine doktor och specialist i allmänmedicin.
Osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Presentation
Jag är specialist i allmänmedicin men har arbetat många år på endokrinklinik och har ett särskilt intresse för osteoporos. Jag är kliniskt verksam på Karolinska Universitetssjukhusets osteoporosmottagning där jag träffar patienter inom högspecialiserad osteoporos samt bedömer bentäthetsmätningar.

Kontakt (web-ansvarig):
e-post: marit.wallander@svos.se

Kristian Axelsson, Skövde

ST-läkare i ortopedi i Skövde och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Presentation
Ansvarig för Skaraborgs frakturkedja och är ordförande för terapigruppen i Region Västra Götaland sedan flera år. Forskar på frakturrisk och nytta med behandling i olika riskgrupper. Arbetar även med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen och SKL.