Program

Svenska Osteoporossällskapets årliga utbildningsdag

Tid: 9.30-16.00, onsdagen 28 november 2018
Plats: Robergsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Välkomsthälsning

Kristina Åkesson, ordförande i SvOS

10.15-12.00 Sekundärprevention och frakturkedjor – hur långt har vi kommit

  • IOF – Capture the fracture & frakturkedja i Malmö, Kristina Åkesson
  • Effekt och resultat av frakturkedja i Uppsala, Andreas Kindmark
  • Frakturkedjan i Värmland, Andreas Otto
  • Effekter av frakturkedjan på Sahlgrenska, Mattias Lorentzon
  • Frakturkedjan i Norrtälje, Katrin Rimsby

12.00-12.30 Årsmöte för Svenska Osteoporossällskapet
Kallelse och dagordning för årsmötet

12.30-13.00 Lunch & besök hos utställare


13.00-13.30 Nya osteoporosläkemedel, behandlingsstrategier och en ny-gammal fråga hur länge skall vi behandla?

Mattias Lorentzon, Göteborg

13.30-13.40 Träning, frakturer och osteoporos
Ingrid Bergström, Stockholm, Ann-Charlotte Grahn-Kronhed, Linköping

13.40-13.50 Tillkännagivande av pristagare för främsta kliniska insats inom osteoporos
Presentation med motivering (SvOS)

13.50-14.05 Tillkännagivande av pristagare för bästa avhandling inom osteoporos
Presentation med motivering (SvOS och Amgen) samt pristagarens presentation av forskningen bakom

14.05-14.25 Kaffepaus och besök hos utställare

14.25-15.45 Nya Riktlinjer om Osteoporos – Socialstyrelsen, SBU och Läkemedelsverket

Presentationer och diskussion kring dessa viktiga uppdateringar.
Medverkan från de experter som deltar och från myndigheterna.

15.45-16.00 Viktiga frågor för det kommande året & avslutning