Knepfallsronder

SVOS anordnar digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Alla deltagare är välkomna att dra egna fall, sitta med och lyssna eller delta i diskussionen. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Knepfallsronder under våren 2023:

Torsdag 9 februari kl 16-17
Tema: Allmänna knepfall

För anmälan till ronden skicka datum du är intresserad av, namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

Länk till ronden skickas ut dagarna före mötet.

Senast ändrad: 4 januari 2023