Digital utbildningsdag och årsmöte

Datum/Tid
Datum - 20/11, 2020
09:00 - 13:00


Digital utbildningsdag samt föreningens årsmöte (för verksamhetsåret 2019)

SvOS årliga utbildningsdag samt årsmöte kommer att hållas 20-11-20 som ett digitalt halvdagsmöte.

Huvudföreläsare är Prof. Eugen McCloskey Department of Oncology and Metabolism, Sheffield (https://www.sheffield.ac.uk/medicine/people/oncology-metabolism/eugene-mccloskey) som föreläser under titeln; Are we ready for population screening in osteoporosis?

Aktuella riktlinjer kring osteoporos från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket presenteras och SvOS ger sina reflektioner över dessa.

Program presenteras här

Dagordning för årsmötet

Utkast nya stadgar

Mötet är kostnadsfritt för medlemmar i sällskapet, men att anmälan krävs för att få digital länk. Sista anmälningsdag var måndagen 16/11.

För övriga frågor angående länk/anmälan mm. under mötesdagen, skicka e-post till: marit.wallander@svos.se

Även årsmötet kommer att hållas digitalt och förutom sedvanliga årsmötespunkter skall nya stadgar för föreningen diskuteras och antas.

 

SVOS årliga utbildningsdag möjliggörs genom ovillkorligt stöd från: