Höstens första knepfallsrond

25 augusti 2023

Knepfallsrond 

SVOS anordnar digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond: 27 september kl 16-17
För anmälan skicka namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

Fysiskt SVOS-möte 14-15 mars 2024

Save the date för ett fysiskt möte arrangerat av SVOS.

Datum: 14-15 mar 2024

Plats meddelas senare.

Varmt välkomna!

DXA-kurs 2024

25 maj 2023

I september 2023 genomfördes kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges i samarbete med Svensk frakturprevention, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare skedde digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner. 98 personer deltog i kursen. Det finns möjlighet till att göra intresseanmälan för att gå kursen under 2024.

Klicka här för att komma till kurshemsidan!

Videos från utbildningstillfälle 31/3 finns nu uppladdade.

24 maj 2023

SVOS hade ett utbildningstillfälle 230331 i samband med årsmötet.

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022

 

Klicka här för att komma till Videobiblioteket!

Kurs: Osteoporos – grundkurs

4 april 2023

SVOS tipsar om nedanstående fristående kurs:

Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.

Kursen är granskad och certifierad enligt Lipus.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på Svenska.

Sista anmälningsdag är 17 april!

Datum: 24 april 2023
Plats: Digital
Tid: 08.00-16.45

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

Nytt år, nya möjligheter, ny ordförande!

Ny ordförande i SVOS sedan årsmötet 31 mars är Anna Spångéus. Anna är biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Läs mer om styrelsen här!

SVOS årsmöte 2023 och föreläsningar 31/3

29 mars 2023

Datum: Fredag 31 mars 2023

Plats: Digitalt

Länkar kommer att skickas via mail till anmälda torsdag 30 mars

12.00 – 12.40 SVOS årsmöte

Ladda ned dagordning här!


Efterföljande föreläsningar (öppet för alla efter anmälan – separat länk)

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022


För anmälan skicka mail till info@svos.se

OBS! Ange i anmälan om du vill ha länk till antingen årsmötet eller föreläsningarna eller båda två. 

 

Nytt vårdprogram om kortisonutlöst osteoporos

27 mars 2023

Svenska osteoporossällskapets styrelse har publicerat ett nytt vårdprogram om kortisonutlöst osteoporos!

Se hela vårdprogrammet här!

Årets avhandling inom osteoporos 2022!

17 februari 2023

Priset ”Årets bästa osteoporosavhandling” sponsras sedan ett antal år tillbaka av Amgen Sverige.

Till årets bästa avhandling i ämnet Osteoporos i Sverige har för kalenderår 2022 valts ”Defining the clinical usefulness of vertebral fracture assessment (VFA)” av Lisa Johansson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Motiveringen av valkommittén bestående av SVOS vetenskapliga råd samt 3 medlemmar ur Svenska Osteoporossällskapets styrelse lyder som följer:

Avhandlingen gäller en aktuell och för osteoporosvården viktig metod VFA, som givits hög prioritet i senare års riktlinjer/rekommendationer  från myndigheter. Det omfattande forskningsarbetet  belyser flera aspekter av  VFA och stärker ytterligare dess betydelse och användbarhet i klinisk verksamhet. Samtliga fyra artiklar har publicerats i tidskrifter med hög ranking på området och är liksom avhandlingen välskrivna. Vi i kommittén gratulerar Lisa Johansson till en mycket fin avhandling. Priset (50 000 kr) kommer att delas ut i samband med Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 31 mars 2023.

Länk till avhandlingen