Årsmöte 2024

26 januari 2024

Härmed kallas medlemmar i SVOS till 2024 års årsmöte.

Datum: Fredag 15/3
Tid: 12.00-12,30
Plats: Clarion Hotel Stockholm (Ringvägen 98 på Södermalm)

 

Välkomna!

Utlysning – pris för främsta avhandling

21 december 2023

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att tillsammans med Amgen AB dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2023.

Prissumman utbetalas till klinik eller institution i samband med Svenska osteoporossällskapets årsmöte 2024.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och delar av styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos.

Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2024.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2024.

SVOS utbildningsdagar 14-15 mars 2024 – anmälan öppen!

3 december 2023

SVOS utbildningsdagar våren 2024

Plats: Clarion Hotel Stockholm (Ringvägen 98 på Södermalm)

Pris: 1950 kr + moms

Klicka här för anmälan!

 

Preliminärt program:

Torsdag 14/3 eftermiddag: Tema åldersberoende gränser för läkemedelsbehandling av osteoporos – varför gör vi olika?

Moderatorer M. Lorentzon (Göteborg) och M. Wallander (Kalmar).

 12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-13.15 Introduktion av föreläsare och av eftermiddagens program (M. Lorentzon, M. Wallander)

13.15-13.45 Presentation av NOGG-riktlinjerna i Storbritannien (E. McCloskey, Sheffield)

13.50-14.20 Presentation av svenska osteoporosriktlinjer (K. Åkesson, Malmö/Lund)

14.20-14.50 Paus, fika och besök hos utställare

14.50-16.10 Debatt: “Age-dependent treatment thresholds result in a lower fracture burden with acceptable safety and cost-benefit balance, compared to fixed treatment thresholds”. E McCloskey argumenterar för och K Åkesson emot.

16.10-16.30 Omröstning, presentation, och prisutdelning till vinnaren.

16.30-17.00 Besök hos utställare

18.30-          Gemensam middag

 

Fredag 15/3 förmiddag: Tema frakturkedjor och nyheter från ASBMR.

Moderatorer: H. Lundin (Stockholm) och A. Spångeus (Linköping).

8.30-8.50 Vilka frakturer bör inkluderas i frakturkedjan (K. Axelsson, Skövde)

8.50-10.15 Erfarenheter från frakturkedjor i Skaraborg, Västerbotten och Gävleborg (E. Bertholds, J. Norberg, T. Pyhälä)

10.15-10.45 Paus, fika och besök hos utställare

10.45-11.05 Socialstyrelsen utvärdering nationella riktlinjer osteoporos (A. Spångeus)

11.05-11.25 Nyheter från ASBMR i Vancouver

11.25-11.55 Presentation av årets avhandling samt prisutdelning (preliminärt)

12.00-12.30 Årsmöte

12.30-13.30 Gemensam lunch

Extern kurs: Grundkurs Osteoporos 2024 – NYTT Digital!

27 november 2023

SVOS tipsar om nedanstående externa kurs:

Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på svenska och anordnas av Svensk Frakturprevention.

Kursen kommer efter önskemål att ges i digitalt format.

Datum: 17/5 – heldag.

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

Extern kurs: VFA-kurs – anmälan öppen!

3 november 2023

Svensk frakturprevention har glädjen att för första gången i Sverige erbjuda kursen ”Vertebral Fracture Recognition Course”. Innehållet i kursen är framtaget av International Society of Clinical Densitometry (ISCD). Bilderna är på engelska men föreläsningarna är på svenska.

Datum: 15 maj 2024, heldag

Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Kursen fokuserar helt på VFA-metoden som i samband med bentäthetsmätning (DXA) ger en möjlighet till bilddiagnostik av ryggkotorna.

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

DXA-kurs 2024

2 november 2023

I september 2023 genomfördes kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges av Svensk frakturprevention i samarbete med SVOS, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare skedde digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner. 98 personer deltog i kursen. Det finns möjlighet till att göra intresseanmälan för att gå kursen under 2024.

Klicka här för att komma till kurshemsidan!

Ny rapport från Socialstyrelsen!

1 november 2023

Socialstyrelsen har utvärderat osteoporosvården i Sverige och har nyligen sammanfattat allt i en rapport.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att det är viktigt för patienter med osteoporos att få en diagnos så tidigt som möjligt. Då kan relevant läkemedelsbehandling ordineras samt fysisk träning och patientutbildning ges för att minska risken för ytterligare frakturer. Vidare behöver tillgången på frakturkoordinatorer och diagnostiska metoder så som bentäthetsmätning med DXA-maskin (dual-energy x-ray absorptiometry) öka.

Klicka här för länk till fullständig rapport och pressmeddelande!

Höstens första knepfallsrond

25 augusti 2023

Knepfallsrond 

SVOS anordnar digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond: 27 september kl 16-17
För anmälan skicka namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

Videos från utbildningstillfälle 31/3 finns nu uppladdade.

24 maj 2023

SVOS hade ett utbildningstillfälle 230331 i samband med årsmötet.

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022

 

Klicka här för att komma till Videobiblioteket!

Nytt år, nya möjligheter, ny ordförande!

4 april 2023

Ny ordförande i SVOS sedan årsmötet 31 mars är Anna Spångéus. Anna är biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Läs mer om styrelsen här!