Knepfallsronder – nyhet!

16 januari 2022

SVOS kommer att anordna digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond:

Torsdag 17 mars kl 16-18
Ordförande: Bo Freyschuss (Karolinska Huddinge)
Tema: Uppstartsmöte, allmänna knepfall.

Alla är välkomna att dra egna fall, lyssna och vara med i diskussionen. Vi kommer även under detta möte att sondera vilka ämnen som önskas som teman på de olika tillfällena.

 

För anmälan till ronden skicka datum du är intresserad av (17 mars), namn och arbetsplats till: info@svos.se
Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

SVOS årsmöte 2022 fre 8 april kl 12-13

14 januari 2022

”Save the date” för SVOS årsmöte för medlemmar 2022 som planeras till digitalt fredag 8 april kl 12-13. 

Mer info om detta samt officiell inbjudan följer inom kort!

Nytt datum för SVOS DXA-kurs för läkare och sjuksköterskor – blir digital

12 januari 2022

SVOS erbjuder en 2-dagarskurs om bendensitometri (DXA) för DXA-operatörer samt även läkare. Kursen följer det internationella bendensiometri-sällskapets (ISCD) kursinnehåll som även kan leda till certifiering inom bendensitometri.

Kursledare: Mattias Lorentzon och Andreas Kindmark

Datum: 20-21/4 (2 heldagar) – digitalt på distans

Anmälningar/intresseanmälan skickas till Elin Carlsson mailto:elin.carlsson@medsci.uu.se

Mer info och schema kommer att publiceras här inom kort!

Nya PM från SVOS om Denosumab och Zoledronsyra

17 december 2021

Nu har SVOS publicerat egna PM för infusion Zoledronsyra och injektion Denosumab (Prolia). Dessa PM kan användas på samtliga vårdnivåer och med fördel i primärvården. För detaljerad information om de olika läkemedlen hänvisas till det stora vårdprogrammet.

 

Du hittar nedladdningsbara PM här!

B-One – virtuellt möte om osteoporosbehandling i Norden

16 december 2021

Datum/Tid

Datum – 10/2, 2022
15:00 – 19:00

OBS! Endast för vårdpersonal!

UCB arrangerar B-One, ett virtuellt seminarium för sjukvårdspersonal med syfte att samla erfarenheter av nutida osteoporosbehandling från olika nordeuropeiska länder under ett tak. Programmet innefattar föreläsande presentationer och interaktiva diskussioner i mindre grupper.

B-One – virtuellt seminarium
Datum/Tid: Torsdag den 10 februari, kl 15.00 – 19.00
Plats: anslut via dator eller surfplatta

Föreläsare:

Natasha Appelman-Dijkstra, Nederländerna
Mattias Lorentzon, Sverige
Bente Langdahl, Danmark
Michaël Laurent, Belgien

Klicka här för att komma till extern hemsida för programinfo och registrering

Utlysning, pris för bästa avhandling!

14 november 2021

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2019-2021. Prissumman betalas ut till institution/klinik.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos. Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2022 tillsammans med Amgen AB som står som värd och sponsor.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2022.

Nya rekommendationer för diagnossättning!

Svenska Osteoporossällskapet rekommenderar nu en bredare användning av diagnoserna M80 (osteoporos) i journalen, även hos patienter där man inte har gjort någon bentäthetsmätning (t. ex efter en höftfraktur eller kotkompression). Denna rekommendation gäller främst i samband med läkarens kliniska bedömning.

Klicka här för att läsa de fullständiga rekommendationerna!

Fragility Fracture Network – årlig kongress!

16 september 2021

Fragility Fracture Network (FFN) är en internationell förening med fokus på just frakturkedjor. Detta kan vara mycket intressant för verksamma vårdpersonal inom de frakturkedjor som redan är etablerade och som nu håller på att växa fram i Sverige.

 

Verksam i FFN från Sverige är bland annat SVOS fd ordförande Kristina Åkesson, Lund.

För program och registrering klicka här!

Webinar 16/6 kl 12.00 med lansering av NYA svos.se samt uppdaterat vårdprogram

10 juni 2021

Datum/Tid Datum – 16/6, 2021 12:00 – 13:30


Digitalt möte – RIKTAT TILL VÅRDPERSONAL – Länk skickas ut till anmälda via epost dagen innan.


SVOS styrelse presenterar den uppdaterade hemsidan www.svos.se samt det uppdaterade vårdprogrammet om osteoporos.

Program

12.00 – 12.10 Introduktion –  Bo Freyschuss – ordförande i SVOS
12.10 – 12.30 SVOS Vårdprogram: Utredning & bentäthetsmätning, Andreas Kindmark
12.30 – 12.50 SVOS Vårdprogram: Behandling inkl. sekventiell behandling, Mattias Lorentzon
12.50 – 13.00 Frakturkedjor och sekundärprevention, Kristina Åkesson
13.00 – 13.10 Presentation av nya hemsidan, Märit Wallander
13.10 – 13.30 Avslutande diskussion & frågor  

Anmälan genom att skicka ett mail till info@svos.se eller klicka på länken nedan.

Den tekniska produktionen av lunchseminariet möjliggörs med hjälp av ovillkorligt stöd från Amgen AB, UCB och Viatris.