Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

11 september 2020

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning med DXA inklusive kothöjdsanalys (prioritet 2) och behandling med antiresorptiva läkemedel (prioritet 2).

Riktlinjerna finns i sin helhet här

Läkemedelsverket presenterade i april en ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfraktur. Läkemedelsverket lyfter bl.a. fram att behandlingsrekommendationen (med i första hand antiresorptiva läkemedel) är mycket stark för patienter med kot- och höftfrakur.

Riktlinjerna finns i sin helhet här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.