Utlysning, pris för bästa avhandling!

14 november 2021

Svenska osteoporossällskapet har glädjen med stöd av Amgen AB dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2022. Prissumman betalas ut till institution/klinik.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos. Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2023.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2023.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.